Katarzyna Węsierska – Gdy mózg się jąka – jak wspierać ucznia jąkającego się w szkole?

dr hab. Katarzyna Węsierska
Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
Gdy mózg się jąka – jak wspierać ucznia jąkającego się w szkole?