Nagrania wykładów IV Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki

PIĄTEK
19 października 2018

dr Marek Kaczmarzyk
Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej

dr hab. Piotr Łaszczyca
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Inteligencja – jej memy, fizyka i dynamika

mgr Krzysztof Chyżak
Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Neurobiologia (nie)moralności

dr Urszula Opłocka
Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu
W poszukiwaniu świętego Graala nauczania i uczenia się

mgr Ewa Bensz-Smagała
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Neurony lustrzane – mit czy odkrycie stulecia?

mgr Janina Sabat
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 11 im. T. Kościuszki w Katowicach
Objawy wykorzystania seksualnego u dzieci i młodzieży

mgr Robert Bielecki
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Co neurobiologia podpowiada dydaktykowi. Rzecz o bezpośrednim przekazie wiedzy jako iluzji dydaktycznej

SOBOTA
20 października 2018

dr Marzena Żylińska
Budzące się szkoły
Oczywistość czy herezja? W poszukiwaniu nowego modelu szkoły

dr Marzena Żylińska, dr Marek Kaczmarzyk
Debata o neurodydaktyce z udziałem publiczności

dr Violetta Florkiewicz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Implementacja testu obrazkowego jako alternatywnego narzędzia do diagnozy profilu dominacji

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Uniwersytet Warszawski
Obraz polskich nastolatków w perspektywie świata online – aktywny użytkownik
i internetowy twórca, czy bierny konsument treści?

mgr Ewa Minor-Kaczmarek,
Jan Kański, Bartłomiej Hadaś, Mateusz Kelner, Maria Gołębiewska, Jakub Koperdowski
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej
Neurodydaktyka w praktyce, czyli stan dzisiejszej edukacji oczami uczniów

dr hab. Katarzyna Węsierska
Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
Gdy mózg się jąka – jak wspierać ucznia jąkającego się w szkole?

NIEDZIELA
21 października 2018

mgr Mariusz Rozpędek
Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Genetyczne determinanty homoseksualizmu męskiego

mgr Marta Ciesielska
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. w Koszycach
Kształcenie kształceniem słuchu, czyli edukacja muzyczna oczami uczniów

dr hab. prof UAM Jacek Pyżalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Co wiemy o młodzieży online? Kilka ważnych wyników najnowszych badań

mgr Tomasz Bilicki wraz z iluzjonistami Double Show
Fundacja Innopolis
Ciało migdałowate kontra reszta świata, czyli interwencja kryzysowa w praktyce szkolnej

dr Anna Karnat
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Społeczne problemy osób z Zespołem Wrodzonej Dezaprobaty Płci Fenotypowej