Program II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki

Piątek
21 października 2016

 • 11:00 – 11:10 – Otwarcie Sympozjum
 • 11:10 – 12:10 – dr Marek Kaczmarzyk, Pracownia Dydaktyki Biologii UŚ
  Neurobiologia języka”
 • 12:15 – 13:15 – dr hab. Anna Kowalewska, Uniwersytet Warszawski
  „Zachowania problemowe młodzieży – między biologią a wychowaniem”
 • 13:20 – 13:35 – Przerwa kawowa
 • 13:40 – 14:40 – Anna Maria Wesołowska, Biuro Rzecznika Praw Dziecka
  „O zachowaniach młodzieży”
 • 14:45 – 15:45 – dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska, Uniwersytet Śląski, „Memy to nie tylko śmieszne obrazki”
 • 15:55 – 16:25 – Krzysztof Chyżak, Pracownia Dydaktyki Biologii UŚ,
  „Moralność i neurobiologia”
 • 16:30 – 17:30 – dr Tomasz Huk, Uniwersytet Śląski
  „Funkcjonowanie ucznia w światach on- i offline – kontekst korzyści”
 • 17:35 – 18:35 – dr Andrzej Kędziorski, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ,
  „Wolna wola – przesłanki biologiczne i implikacje praktyczne
 • 18:40 – Zamknięcie pierwszego dnia Sympozjum

Sobota
22 października 2016

 • 10:00 – 10:10 – Otwarcie drugiego dnia Sympozjum
 • 10:10 – 11:10 – dr hab. Piotr Łaszczyca, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ
  „E – świat i REALny mózg”
 • 11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa
 • 11:35 – 13:00 – dr Monika Kaczmarek – Śliwińska, Politechnika Koszalińska,
  „Obraz szkoły w mediach podczas sytuacji kryzysowej. Jak działać prewencyjnie, aby minimalizować ryzyko kryzysów medialnych?”
 • 13:05 – 14:05 – dr hab Tomasz Nowak, Uniwersytet Śląski,
  Język mózgu – mózgiem języka. Jaki obraz mowy wyłania się z wyników najnowszych badań neurolingwistycznych?”
 • 14:10 – 14:25 – Przerwa kawowa
 • 14:30 – 14:55 – Agnieszka Fus, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki, ŚUM,
  „Neurobiologia stresu”
 • 15:00 – 16:00 – Tomasz Bilicki, Fundacja INNOPOLIS,
  „Marihuana i dopalacze – perspektywa nastolatka i dorosłego”
 • 16:05 – 16:35 – dr Jacek Francikowski, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ,
  „Nie tylko ruchem móżdżek żyje – rola w procesach poznawczych”
 • 16:40 – 17:30 – Przerwa
 • 17:30 – 20:00 – Poczęstunek wraz z rozmowami kuluarowymi.

Niedziela
23 października 2016

 • 10:00 – 10:10 – Otwarcie trzeciego dnia Sympozjum
 • 10:10 – 11:40 – prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet w Poznaniu,
  „Edukacja w kontekście ewolucji”
 • 11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:30 – dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski, Uniwersytet w Poznaniu,
  „Korzenie przemocy rówieśniczej”
 • 13:35 – 13:50 – Przerwa kawowa
 • 14:00 – 14:30 – dr Andrzej Augustynek, Akademia Górniczo – Hutnicza,
  „Powstawanie we wczesnym dzieciństwie pamięci proceduralnej i deklaratywnej praz ich wpływ na psychikę w późniejszych etapach życia w świetle odkryć neurobiologii.”
 • 14:45 – 15:15 – Janina Sabat, Uniwersytet Śląski,
  „Psychoseksualny rozwój dzieci i młodzieży”
 • 15:20 – 15:40 – Ewa Bensz – Smagała, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
  „Problematyka twórczości w procesie edukacyjnym”
 • 15:45 – 16:05 – Sara Kuźnik
  „Neurodydaktyka oczami niemieckich naukowców”
 • 16:05 – Uroczyste zamknięcie II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki