dr hab. prof UP Mirosław Michalik

Kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny serii „Studia Logopaedica”, Zastępca Redaktora Naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”, Członek Rady Naukowej „Forum Logopedycznego” oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Logopedycznego Seminarium Naukowego, Członek Rady Recenzenckiej „Logopedia Silesiana”, logopeda w Punkcie Wczesnej Interwencji Logopedycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, autor ponad sześćdziesięciu tekstów naukowych.