Monika Kaczmarek-Śliwińska – Obraz polskich nastolatków w perspektywie świata online (…)

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Uniwersytet Warszawski
Obraz polskich nastolatków w perspektywie świata online – aktywny użytkownik
i internetowy twórca, czy bierny konsument treści?