Program Sympozjum

 

Z największą przyjemnością prezentujemy program V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, które odbędzie się w dniach 18 – 20 października 2019 roku
18 października 2019
piątek

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Bankowa 9 Katowice – aula (I piętro)
11:00 – 11:20 Uroczysta Inauguracja V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki
11:20 – 12:00 dr Andrzej Augustynek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Neurobiologiczne podstawy schizofrenii, jako choroba młodych ludzi
12:05 – 13:05 dr Marek Kaczmarzyk
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Czy wcześniej zawsze znaczy lepiej? Znaczenie późnych interwencji edukacyjnych
13:05 – 13:25 Przerwa kawowa
13:30 – 15:00 dr hab. Piotr Łaszczyca
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziedzictwo i świadomość. O dziedzictwie przyrodniczym ludzkości, globalnych zagrożeniach i społecznej oraz indywidualnej świadomości stanu świata i konsekwencji.
lub
Śmierć wstydu – Wstyd i jego śmierć w perspektywie biologicznej.
*Uczestnicy Sympozjum podczas przerwy kawowej będą mogli sami zdecydować którego wykładu zechcą wysłuchać.
15:05 – 15:30 mgr Ewa Bensz-Smagała
Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Jak uczy się mózg autystyczny?
15:30 – 15:50 Przerwa kawowa
15:55 – 16:40 mgr Łukasz Remisiewicz
Uniwersytet Gdański
Umysł stestyzowany. Niezamierzone konsekwencje egzaminów szkolnych
16:45 – 17:00 Zamknięcie I dnia V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki

19 października 2019
sobota
Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Bankowa 9 Katowice – aula (I piętro)
09:00 – 09:10 Otwarcie II dnia V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki
09:10 – 10:40 dr Marzena Żylińska
Budzące się szkoły
Co warto wiedzieć o działaniu pamięci
10:45 – 11:45
dr Adrianna Kloskowska
Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziącu
A co jeśli mózg ucznia pracuje inaczej, czyli jak kształtować przestrzeń edukacyjno-wychowawczą mózgów nieneurotypowych?
11:45 – 12:05 Przerwa kawowa
12:10 – 13:10 dr hab. Marek Migalski, dr Marek Kaczmarzyk
Dyskusja z udziałem publiczności

Polityk wobec zmiany roli szkoły w społeczeństwie informacji
13:15 – 14:15 dr Urszula Opłocka
Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu

Pożądane trudności
14:15 – 14:35 Przerwa kawowa
14:40 – 15:40 Angelika Talaga
Godmother

Przetwarzanie głębokie podczas tworzenia notatek z lekcji i efektywna nauka w domu. Zbiór technik dla nauczyciela i ucznia.
15:45 – 16:15 mgr Marta Ciesielska
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. w Koszycach

Neurobiologia zaufania
16:20 – 17:05
mgr Tomasz Bilicki
Fundacja Innopolis
Akceptacja biologicznego rozwoju ucznia, a budowanie relacji
17:05 – 17:15 Zamknięcie II dnia V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki
Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Bankowa 9 Katowice – sala 121 – sala obrad Rady Instytutu (I piętro)
18:30 Poczęstunek i rozmowy kuluarowe

20 października 2019
niedziela
Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Bankowa 9 Katowice – aula (I piętro)
09:00 – 09:10 Otwarcie III dnia V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki
09:10 – 10:10 dr Marzena Żylińska, dr Marek Kaczmarzyk
Dyskusja z udziałem publiczności
Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się.
10:15 – 11:45 dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Uniwersytet Warszawski
Jeśli dzieci są w sieci, to gdzie są ich opiekunowie? O świadomości i kompetencjach dorosłych w perspektywie towarzyszenia dzieciom w nowych mediach.
11:45 – 12:05 Przerwa kawowa
12:10 – 13:10 mgr Robert Bielecki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Neurodydaktyka na tle wieloparadygmatyczności dydaktyki. Konsekwencje teoretyczne i praktyczne wskazówki w pracy z uczniami.
13:15 – 13:45 mgr Janina Sabat
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Depresja dzieci i młodzieży – znaczenie wczesnej interwencji, farmakoterapii i psychoterapii.
13:45 – 14:00 Uroczyste zamknięcie V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki