Mariusz Rozpędek – Genetyczne determinanty homoseksualizmu męskiego

mgr Mariusz Rozpędek
Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Genetyczne determinanty homoseksualizmu męskiego