Marta Ciesielska – Kształcenie kształceniem słuchu (…)

mgr Marta Ciesielska
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. w Koszycach
Kształcenie kształceniem słuchu, czyli edukacja muzyczna oczami uczniów