Anna Karnat – Społeczne problemy osób z Zespołem Wrodzonej Dezaprobaty Płci Fenotypowej

dr Anna Karnat
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Społeczne problemy osób z Zespołem Wrodzonej Dezaprobaty Płci Fenotypowej