Tomasz Nowak – Język mózgu – mózgiem języka (…)


dr hab. Tomasz Nowak
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Język mózgu – mózgiem języka. Jaki obraz mowy wyłania się z wyników najnowszych badań neurolingwistycznych?