Komitet Organizacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami Członków Komitetu Organizacyjnego
Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki

  mgr Janina Sabat

  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studentka studiów dla magistrów i licencjatów na kierunku psychologia w specjalności psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS, językoznawca, seksuolog, wykładowca, terapeuta i negocjator.
  Ukończyła studia na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej oraz Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych w specjalności Negocjator Służb Mundurowych na Uniwersytecie Śląskim.
  Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
  Autorka kilkunastu naukowych publikacji z zakresu dydaktyki, językoznawstwa i seksuologii, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji dydaktycznych, seksuologicznych i psychologicznych, organizatorka cyklu Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych „Kobieta BEZPIECZNA”.
  Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Stowarzyszenia „STOP GWAŁTOM”, Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”, Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
  Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. komunikacji kryzysowej, bezpieczeństwa kobiet, transseksualności, przestępstwa zgwałcenia, dydaktyki języka polskiego i edukacji seksualnej.
  Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji na studiach podyplomowych i licencjackich na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenia dla wizytatorów organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  Przewodnicząca Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Kobieta… BEZPIECZNA”, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, współorganizatorka akcji „Razem przeciwko kulturze gwałtu!”, organizatorka „Akademii Współczesnej Kobiety”.
  W 2016 roku otrzymała tytuł LIDERA BEZPIECZEŃSTWA KOBIET podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej ” Kobieta Bezpieczna 5″

   mgr Krzysztof Chyżak

   Wiceprzewodniczączy Komitetu Organizacyjnego, Administrator strony

   Biolog, wykładowca Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego – Wszechnicy Śląskiej oraz pracownik  Pracowni Dydaktyki Biologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Popularyzator nauki, organizator letnich półkolonii dla dzieci. Autor publikacji z zakresu neurodydaktyki oraz kryminalistyki i medycyny sądowej. Prowadzi badania nad rozwojem moralności u dzieci i nastolatków a także nad określeniem pojemności pamięci roboczej u dzieci w różnych grupach wiekowych. Swoje zainteresowania naukowe skupie m.in na: fizjologii człowieka, neurobiologii, neurodydaktyce i neuropsychologii.

   • Tel: (32) 359-11-84
   • Location: pokój 031, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9 Katowice.

    mgr Mariusz Rozpędek

    Członek Komitetu Organizacyjnego

    Biolog, ewolucjonista i miłośnik życia. Ojciec dwóch córek. Postrzega świat głównie poprzez pryzmat biologii. Opisuje go jako złożony zbiór procesów i systemów. Jako racjonalny empiryk ufa jedynie metodzie naukowej. Jeśli w coś „wierzy”, to jedynie w to, co daje się sprawdzić – co nie przeszkadza mu w filozoficznych rozważaniach nad niektórymi aspektami życia i istnienia…

    Autor prac naukowych z zakresu neuropsychologii. Pasjonat nauki i poznania. Specjalista do spraw technologii. Entuzjasta multimediów, grafiki i typografii. Doświadczony administrator komputerów i sieci komputerowej.

      Dorota Baran

      Członek Komitetu Organizacyjnego


      Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w szkoleniu. Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuje w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną w zakresie zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię grupową dla sprawców przestępstw seksualnych. Współpracuje jako wykładowca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie i Sopocie. Koordynator studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS w Sopocie. Biegła sądowa do spraw o przestępstwa seksualne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Głównym obszarem jej pracy jest terapia dysfunkcji seksualnych, zaburzeń lękowych i depresyjnych. Zajmuje się także problemem zaburzeń identyfikacji płciowej, trudnościami związanymi z akceptacją orientacji seksualnej oraz zaburzeniami preferencji seksualnych. Oprócz konsultacji i terapii indywidualnej, prowadzi terapię zaburzeń seksualnych dla małżeństw/par.

       

        Anna Gocłowska

        Członek Komitetu Organizacyjnego

        Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany, ekspert z listy MEN, egzaminator OKE. Doświadczenie zawodowe: ponad trzydziestoletni staż pracy w oświacie: nauczyciel, dyrektor szkoły, nauczyciel akademicki, nauczyciel kolegium nauczycielskiego, wizytator, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Kuratorium Oświaty, kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w KO, ekspert merytoryczny , koordynator w projekcie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w ORE w Warszawie. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego, kontroli zewnętrznej szkoły, oceniania wewnątrzszkolnego, zmian programowych i strukturalnych w oświacie, prawa oświatowego na kursach doskonalących, kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych pedagogicznych i z zakresu zarządzania oświatą. Jest autorem kilku programów grantowych adresowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół, w tym programu dotyczącego programowania rozwoju szkoły.

         

         

         mgr Dorota Kopeć

         Członek Komitetu Organizacyjnego

         Biolog, pracownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Zainteresowania naukowe skupia wokół metod aktywizujących proces nauczania, szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania, nauczania metodą projektu. Redaktor europejskiego projektu edukacyjnego „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”. Autorka wielu publikacji z dziedziny dydaktyki biologii.

         • Location: pokój 031, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice

          Aleksandra Jedynak

          Członek Komitetu Organizacyjnego

          Na Uniwersytecie Śląskim studiuje Komunikację promocyjną i kryzysową w specjalności: negocjacje kryzysowe. Interesuje się kryminalistyką i kryminologią. Fascynują ją sylwetki seryjnych morderców, ich motywacje i sposoby działania. Jest otwarta na ludzi i lubi z nimi współpracować. Kocha góry, książki i seriale.

            Klaudia Szpecht

            Członek Komitetu Organizacyjnego

            Od dziewięciu lat działa w harcerstwie, obecnie posiada stopień „przewodnik” i prowadzi 3. Chorzowską Gromadę Zuchową „Obrońcy Zielonej Planety”. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Kobieta Bezpieczna 4″, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji „Akcja-Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole”, zastępca przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kobieta… BEZPIECZNA 3” oraz członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki.
            Współautorka tomiku poezji „Słońce zakwitło w liściach”. Jej zainteresowania skupiają się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii.
            W 2016 roku otrzymała tytuł AMBASADORA BEZPIECZEŃSTWA KOBIET podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Kobieta Bezpieczna 5”

              Sandra Woźniak

              Członek Komitetu Organizacyjnego

              Studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa w specjalności Negocjacje Kryzysowe. Od dziecka pasjonowała się muzyką oraz, szeroko rozumianą, pomoc innym. W czasach liceum odnosiła sukcesy wokalne i szukała drogi w jaki sposób chcę nieść pomoc. Wybór padł na negocjacje kryzysowe, od tamtej pory zaczęła również interesować się osobowościami seryjnych zabójców.

               Dodaj komentarz

               Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

               6 − 5 =