Komitet Honorowy

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z Członkami Komitetu Honorowego  Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, którzy objęli nad wydarzeniem swój patronat.


  prof. dr hab. Stanisław Dylak

  Członek Komitetu Naukowego i Honorowego

  Pedagog, dydaktyk i pedeutolog.
  Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Autor trzech monografii, redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są z mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.
  Poza działalnością akademicką Profesor interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar.

    dr hab. Maria Augustyniak

    Członek Komitetu Honorowego

    Jest adiunktem w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, gdzie od lat prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt oraz efektów oddziaływania stresu środowiskowego na behawior i reprodukcję owadów. Jest certyfikowanym tutorem akademickim i entuzjastką nauczania spersonalizowanego. W czasie 25 lat pracy podejmowała różne inicjatywy związane z kształceniem na wszystkich etapach edukacji. W jej dorobku dydaktycznym odnaleźć można takie aktywności jak:

    • Współautor programów, podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych dla uczniów szkół podstawowych i liceów oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli;
    • Instruktor w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej;
    • Wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach oraz współautor wykładów dla nauczycieli;
    • Członek Komisji do spraw programu studiów dla Kierunku Biologia;
    • Wydziałowy Koordynator programu Erasmus;
    • Opiekun/tutor dla studentów z zagranicy oraz opiekun/promotor 19 prac licencjackich, 50 prac magisterskich i 4 słuchaczek studiów doktoranckich.

    W roku 2016 dr hab. M. Augustyniak objęła funkcję Koordynatora Projektu NEW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych studentów. Od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

      dr hab. Edyta Sierka

      Członek Komitetu Honorowego

      Doktor habilitowany nauk biologicznych, geobotanik.Główne zainteresowania to: ekologia roślin, bioindykacja, antropogeniczne przemiany szaty roślinnej i jej ochrona, zarządzanie środowiskowe. Autorka ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, popularyzatorka nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Prezydium Oddziału PAN w Katowicach.

        Anna Maria Wesołowska

        Członek Komitetu Honorowego

        Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. 28 lat orzekała w sprawach karnych.
        Członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
        Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.
        Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół.
        Autorka poradnika prawnego -„Bezpieczeństwo Młodzieży”.
        Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.