Program Sympozjum w wersji zdalnej!

Z największą przyjemnością prezentujemy program VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, które odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2020 r. w formie zdalnej
21 listopada 2020 r.
sobota
10:00 – 10:30 Otwarcie VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, powitanie Uczestników
10:30 – 11:00 dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa i znaczenia, o dydaktycznych aspektach teorii ucieleśnionego języka
11:00 – 11:30 prof. dr hab. Jan Miodek
Uniwersytet Wrocławski
Siła sprawcza języka
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:30 dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Komunikowanie się w szkole zapośredniczonej przez komputer. Relacje zdalne czy realne?
12:30 – 13:00 mgr Ewa Bensz-Smagała
Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Jak zdiagnozować umysł atypowy?
13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 dr Adriana Kloskowska
Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu
Rozwój sensoryczny a kompetencje komunikacyjne dzieci i dorosłych
14:00 – 14:30 dr hab. Piotr Łaszczyca
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Głowa Meduzy – Źródła moralności a konflikt światopoglądowy i podłoże negacjonizmu
14:30 – 14:45
Przerwa
14:45 – 15:30
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uczenie się przez błędy. Ujęcie neurodydaktyczne
15:30 – 15:45 mgr Dawid Mędrala
NDRK – Neurodydaktyka Doktora Kaczmarzyka
Bezpiecznie w szkole czy bezpieczna szkoła?
15:45
Podsumowanie pierwszego dnia VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki

22 listopada 2020 r.
niedziela
10:00 Otwarcie II dnia VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki
10:00 – 11:00
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Słowa które łamią kości i budują – co słowa mają wspólnego z przemocą rówieśniczą?
11:00 – 11:45
dr Marzena Żylińska
Budzące się szkoły
Metodyka dyskretna
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 12:45 mgr Tomasz Bilicki
Fundacja Innopolis

Jak mówić do dzieci i młodzieży? Wojna na słowa między serotoniną a kortyzolem
12:45 – 13:30 mgr Robert Bielecki
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

O daremnym trudzie dydaktyki transmisyjnej wobec mechanizmów percepcyjnych mózgu
13:30 – 14:00 dr hab. Tomasz Huk
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, SP nr 11 w Katowicach

Szkoła w kryzysie czy kryzys szkoły?
14:00 – 14:15 Przerwa
14:15 – 15:45 Debata
Edukacja zapośredniczona – uciążliwy wymóg czasu czy szansa dla edukacji?
15:45 – 16:00 Zamknięcie drugiego dnia i zakończenie VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki